Giới Thiệu
"Thương nhau múc chén chè xanh, làm tô mì Quảng để anh ăn cùng".
 
rd1.png